Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı / Ottoman Salnāme Database

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir. Veri tabanı ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi kutuphane@isam.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

This database includes Ottoman imperial and provincial salnāmes and nevsāls. As of the moment, 670 pieces are available in the database as PDF’s. You can send your comments and ideas to this e-mail address: kutuphane@isam.org.tr

Proje Sorumlusu / Project Coordinator : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Proje Yöneticisi / Editör : Mustafa Birol ÜLKER
Veri Tabanı Yöneticisi / Database Manager : Şefik Bilâl ÇAVUŞOĞLU, Coşkun YILDIRIMTÜRK
Hazırlayanlar / Prepared By : Cemil Cahit CAN, Abdurrahman KAYA, Kaan ÇINAR, İsmail ATMACA, Fatma SABAH ÇALIŞKAN.
Dijitale Aktarma / Scanned By : Şevki BAYKUŞ, Serkan KURU, S. Volkan KURU, Sedat ÇOBAN, Okan İZGİ.