İSAM Kütüphanesi
İSAM kütüphansinde bulunan kitap, tez, süreli yayın vb. materyalin bibliyografik künyesine ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı
İSAM Kütüphanesi hariç, özellikle koleksiyonunda yazma eser bulunduran 100’ün üzerinde; kütüphaneye ait 700.000'den fazla yazma ve matbu eserin künyesine ulaşabilirsiniz.

Dokümantasyon
TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu veri tabanında, ansiklopedimizde yer alan 15.226 madde başının 13.002’si, zeyl ciltlerimizde yayımlanacak 1.018 maddenin 683’ü ve muhtelif konularda oluşturulmuş 1.257 başlık ile toplam 14.326 doküman dosyasındaki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
Başta İlâhiyat fakültelerimizin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlar ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanına ulaşabilirsiniz.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı
İlahiyat Fakültelerinde devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine ulaşabilirsiniz.

Arşiv Koleksiyonları
Arşiv Koleksiyonları Veri Tabanı Arşiv servisinde bulunan ve tasnifi bitmiş (Hüseyin Hilmi Paşa: 3.000 belge; Yûsuf İzzeddin Efendi Ailesi: 4.048 belge; Kemal Batanay Arşivi: 4.123 belge; Muhammed b. Tâvît et-Tancî: 768 dosya; Muhammed b. Tâvît et-Tancî: 3878 dosya) koleksiyonlara ulaşabilirsiniz.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı
Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 15.000’den fazla makalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Risaleler Veri Tabanı
Tarih, edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Risalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 2.500 civarında risalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı
Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 633 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.